STACJA KONTROLI POJAZDÓW GRODZISK MAZOWIECKI UL. NADARZYŃSKA 80A - CENNIK

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW
 
RAFAŁ MICHALSKI
UL. NADARZYŃSKA 80A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI


NIP: 529-115-86-70
REGON: 017325766


tel: 530 540 550
tel.fax 22 720 06 60


CZYNNE:

 pn-pt 7.00 - 20.00 
sob. 8.00 - 15.00

e-mail:
stacjagrodzisk@onet.pl

52.103323 , 20.637237

CENNIK

 

UWAGA !!!

Do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu z instalacją gazową niezbędny jest dokument poświadczający wykonanie i badanie samochodowego zbiornika LPG tzw. Protokół TDT. Bez tego dokumentu badanie nie zostanie przeprowadzone. W przypadku braku należy wyrobić duplikat lub zlecić wykonanie naszej firmie. Czas oczekiwania od 14 do 30 dni.


Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

 

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

 

Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t

99 zł

Badanie motocykla

63 zł

Badanie przyczepy

79 zł

Badanie samochodu z instalacją gazową

161 zł

Badanie samochodu TAXI

141 zł

Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową

204 zł

Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy

147 zł

Badanie samochodu uprzywilejowanego

149 zł

Badanie samochodu sprowadzonego z zagranicy

98 zł

Badanie motocykla sprowadzonego z zagranicy

62 zł

Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych

180 zł

Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym

94 zł

Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35 zł

Pełna tabel opłat Stacji Kontroli Pojazdów

Lp. Wyszczególnienie Wymagane badanie podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy  
62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1  
98,00
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  
40,00
1.4 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.  
78,00
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK
85,00
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) TAK
42,00
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK
50,00
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK
63,00
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) TAK
48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców  
20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania  
14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu  
20,00
2.4 toksyczności spalin  
14,00
2.5 poziomu hałasu  
20,00
2.6 geometrii kół jednej osi  
36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi  
14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie  
20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy  
62,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.  
98,00
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  
50,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2  
20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK
94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  
51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2  
20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK
94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) TAK
42,00
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK
50,00
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK
85,00
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) TAK
48,00
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) TAK
82,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1  
35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3  
21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3  
48,00
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.  
51,00
 
Uwagi:
Do każdego badania technicznego w którym określa się termin następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym doliczana jest opłata CEPIK w wysokości 1 zł 
  1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
  2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
  3. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym
 Wystawiamy faktury VAT
 
     
Copyright © 2010 www.stacjakontroli.com All Rights Reserved

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ