STACJA KONTROLI POJAZDÓW GRODZISK MAZOWIECKI UL. NADARZYŃSKA 80A - Po jakim czasie kasują się punkty karne?

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW
 
RAFAŁ MICHALSKI
UL. NADARZYŃSKA 80A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI


NIP: 529-115-86-70
REGON: 017325766


tel: 530 540 550
tel.fax 22 720 06 60


CZYNNE:

 pn-pt 7.00 - 20.00 
sob. 8.00 - 15.00

e-mail:
stacjagrodzisk@onet.pl

52.103323 , 20.637237

Po jakim czasie kasują się punkty karne?

Po jakim czasie kasują się punkty karne?

Po jakim czasie kasuja się punkty karne?  Straciłeś prawo jazdy. W jaki sposób możesz je odzyskać?1) Jeżeli prawo jazdy zostało zabrane przez sąd na krócej niż rok, jest oddawane kierowcy bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu oraz przeprowadzania badań lekarskich. Zdarzają się jednak wyjątki (sąd może w uzasadnionych przypadkach nakazać sprawdzenie stanu zdrowia kierowcy).

2) Prawo jazdy zabrane wyrokiem sądu na dłużej niż rok albo utracone z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych odzyskuje się po zaliczeniu egzaminu na takich samych warunkach, jakim podlegają kierowcy ubiegający się o prawo jazdy po raz pierwszy. 

3Jak sie straci prawo jazdy za punkty w pierwszym roku (20 punktów) to tak jakbyś nigdy nie miał kursu ani prawa jazdy - zaczynasz wszystko od początku - łącznie z zaliczeniem kursu.

4) W przypadku utraty prawa jazdy kilku kategorii, aby odzyskać wszystkie posiadane uprzednio uprawnienia, trzeba zaliczać egzaminy kolejno na wszystkie kategorie, które chcemy odzyskać.

5) W przypadku utraty prawa jazdy na dłużej niż rok trzeba nie tylko zaliczyć egzamin na zasadach, jakie dotyczą młodych kandydatów na kierowców, ale również przedłożyć standardowe zaświadczenia lekarskie.

Egzamin sprawdzający

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, która otrzymała więcej niż 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Na egzamin kontrolny kieruje właściwa delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, określając w skierowaniu:
:arrow: zakres kategorii z jakich egzamin kontrolny ma się odbyć
:arrow: datę do którego kierujący najpóźniej musi poddać się sprawdzeniu kwalifikacji aby nie utracić uprawnień do kierowania pojazdami w wymienionych w skierowaniu kategoriach.

Aby wyznaczyć termin egzaminu kontrolnego skierowana osoba zobowiązana jest złożyć w WORD:
:arrow: Podanie na druku (formularz podania jest dostępny w biurze obsługi).
:arrow: Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (tabela opłat za egzaminy)
:arrow: Ważne skierowanie na egzamin kontrolny

Egzamin kontrolny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, osoba skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji zachowuje uprawnienia do kierowania pojazdami. W ciągu najpóźniej 3 dni od daty egzaminu dokumenty z potwierdzeniem pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego przesyłane są do wydziału komunikacji, gdzie możliwy jest odbiór zatrzymanego prawa jazdy.

Wobec osób podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji stosuje się inne przepisy niż w stosunku osób uzyskujących prawo jazdy pierwszy raz. Sam przebieg egzaminu jest niezmienny. Osobom, które zostały skierowane na egzamin kontrolny przysługuje przystąpienie do egzaminu wyłącznie jeden raz (przy egzaminie za punkty dodatkowo w ściśle określonym terminie). W sytuacji gdy osoba taka uzyska wynik negatywny z dowolnej cześci egzaminu (w szczególności z części praktycznej) właściwy wydział komunikacji cofa uprawnienie do kierowania pojazdami i kieruje ponownie na egzamin kontrolny w trybie cofnięcia uprawnień obejmujący cały zakres egzaminu ( teoretyczny i praktyczny). Zasada ważności egzaminu teoretycznego przez 6 miesięcy zaczyna obowiazywać dopiero od zaliczenia tego ostatniego egzaminu teoretycznego. Osoba taka nie jest zobowiązana odbywać szkolenia dodatkowe po każdym kolejnym trzykrotnym uzyskaniu wyniku negatywnego. Osoba taka zdaje do skutku lub rezygnuje z dalszego zdawania.

Zanim pójdziesz na egzamin, w dowolnej szkole nauki jazdy wykup kilka lekcji, nawet jeśli jesteś sprawnym kierowcą. Aby zdać ten egzamin, nie wystarczy jeździć samochodem - przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak ten egzamin wygląda i jakie są wymagania. Nie zaszkodzi też przypomnienie sobie przepisów i potrenowanie testów teoretycznych. Warto, bo oczekiwanie na poprawkę przedłuża czas, kiedy jeździmy autobusem.

Można zmniejszyć liczbę punktów karnych, które masz na koncie o 6. Masz do tego prawo raz na pół roku, jeśli jeszcze nie uzbierałeś 24 punktów i tylko w sytuacji, gdy prawo jazdy masz dłużej niż rok. Aby skreślić 6 punktów ze swojego konta, trzeba wziąć udział w krótkim szkoleniu przeprowadzanym przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Za kurs trzeba zapłacić. W jego ramach kierowcy informowani są m.in., że popełnianie wykroczeń drogowych jest niebezpieczne


Po jakim czasie kasuja się punkty karne?

24 punkty karne to granica, której przekroczenie oznacza dla kierowcy utratę prawa jazdy, czyli kłopoty.

Rzadko zdarza się, by tyle punktów uzyskać za jednym razem. W jaki sposób sumują się zatem wykroczenia i po jakim czasie punkty znikają z naszej kartoteki?

 

Na temat punktowej arytmetyki wśród kierowców krążą prawdziwe mity. Wielu uważa, że punkty karne sumowane są w cyklach zgodnych z kalendarzem, czyli wszystkie punkty uzyskane np. w 2005 r., w 2006 nie mają już znaczenia. Nic bardziej mylnego. Każde kolejne punkty otrzymane za drogowe wykroczenia obciążają nasze konto przez okrągły rok. Jeżeli np. w grudniu 2005 r. przekroczyliśmy dozwoloną prędkość o 60 km/h i otrzymaliśmy za to 10 punktów karnych, to na ich skasowanie musimy poczekać aż do grudnia 2006 r. Jednak wystarczy, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy zostaniemy ukarani kolejnymi 15 punktami - wówczas tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem. Nawet jeśli patrol policji nakładający karę np. z powodów technicznych nie sprawdzi w bazie danych naszego konta punktowego i nie zatrzyma nam prawa jazdy, to już przy następnej kontroli tyle szczęścia możemy nie mieć. Informacja o przekroczeniu dopuszczalnego w ciągu roku limitu punktowego z pewnością nie zniknie z bazy danych, tak więc skierowanie na powtórny egzamin jest nieuniknione.

Zapamiętuj daty

 

W razie częstego łamania przepisów warto notować daty wykroczeń i liczbę otrzymywanych punktów karnych, by uniknąć niemiłej niespodzianki. Stan konta punktowego można też w każdej chwili sprawdzić na dowolnym komisariacie policji.

Gdy nasze saldo punktowe niebezpiecznie zbliża się do górnej granicy, uzyskanie takiej informacji pozwoli uniknąć problemów na drodze (spowodowanie wypadku przy przekroczonym limicie punktowym może oznaczać np. odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela). Dzięki niej mamy czas na zgłoszenie się do jednego z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na szkolenie zmniejszające liczbę punktów o 6. Taki kurs trwa 4 - 5 godzin i kosztuje około 300 zł. Oczywiście nie można bawić się w nieskończoność w łamanie przepisów i kasowanie punktów. Udział w kursie możliwy jest tylko raz w roku i oferowany wyłącznie kierowcom o stażu dłuższym niż rok.

Asp. Zbigniew Paszkiewicz z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:

Reguły sumowania i kasowania punktów są bardzo proste. Jeśli np. w ciągu 2012 r. zostaliśmy ukarani trzy razy: w maju, lipcu i grudniu, to pierwsze punkty znikną z naszego konta w maju 2006, a kolejne w lipcu i grudniu tegoż roku.

Jeżeli przed upływem roku od uzyskania pierwszych punktów przekroczymy granicę 24 punktów, zostaniemy skierowani na powtórny egzamin. Jeśli natomiast mamy prawo jazdy krócej niż rok, to górna granica wynosi 20 punktów, a jej przekroczenie oznacza nie tylko powtórny egzamin, ale też konieczność powtórzenia kursu na prawo jazdy.

 

 

 

 

Copyright © 2010 www.stacjakontroli.com All Rights Reserved

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ